Nejčastější dotazy: vodíková voda, vodíkové láhve, elektrolýza

1. Proč je dobré kohoutkovou vodu obohacovat molekulárním vodíkem?

 

Jak všichni dobře víme, voda může obsahovat obrovské množství bakterií a mikroorganismů, které je vhodné z nich odstranit, protože takto kontaminovaná voda mívá neblahý vliv na naše zdraví. Nejčastěji se k odstranění bakterií z vody používá chlór a jeho případné sloučeniny, nicméně v posledních letech přibývá stále více vědeckých studií a výzkumů, které potvrzuji nepříznivé dopady většího množství chlóru na naše zdraví. K desinfekci vody se také někdy využívá ozón nebo UV lampy.

Musíme tedy myslet na to, že kohoutková voda není ani zdaleka tak "čistá", jak si můžeme myslet. Negativními účinky chloru v pitné vodě se zabýval i Státní zdravotní ústav:

 

“Použití chloru pro úpravu a dezinfekci vody, spolu s jinými opatřeními, přispělo v první polovině 20. století v průmyslově vyspělých zemích k výraznému snížení počtu vodou přenosných infekčních onemocnění. Výzkum a zkušenosti z praxe v uplynulých 40 letech však přinesly mnoho nových poznatků o fungování chemické (chlorové) dezinfekce, jejích omezeních i o jejích negativních stránkách, kterými jsou především nežádoucí ovlivnění chuti a pachu vody a vznik tzv. vedlejších produktů dezinfekce (trihalogenmethany a podobné látky).”

Zdroj: https://bit.ly/2H7WzDI

Vodíkové láhve (neboli také generátory molekulárního vodíku) LAZENA (s polopropustnou membránou SPE/PEM) dokáží očistit vodu od chlóru i ozónui, proto přispívají k zvýšení kvality našich životů. Molekulární vodík je navíc silný antioxidant, pojí se se škodlivými volnými radikály a proměňuje je na vodu.

2. Nemá to žádné zdravotní účinky, stačí pít vodu z kohoutku

V předchozím bodě jsme tuto větu částečně objasnili. Mezi frekventované narážky a rozhořčené diskuze, patří téma “obyčejné” kohoutkové vody. Někteří obhajují kohoutkovou vodu, jakožto nejpřirozenější zdroj vody, který není třeba molekulárním vodíkem obohacovat. Ovšem vodíkové láhve vodu zároveň čistí, jak jsme již výše uvedli. Zdravotní účinky prokázaly zahraniční studie a jsou průběžně zveřejňované na našem webu i na zahraničních portálech.

O molekulárním vodíku se začalo mluvit v minulém století, když se zjistilo, že na určitých místech světa existuje “zázračná voda”(např. Lurdy), která uzdravuje. Na základě vědeckých rozborů vyšlo najevo, že taková voda se oproti jiným vyznačuje zvýšenou koncentrací rozpustného vodíku.

Nejedná se o obyčejnou vodu. Vodíková voda napomáhá k čištění těla od škodlivých volných radikálů.

3. V čem je kouzlo, když to stojí jen na obyčejné elektrolýze?

Dochází k chemické reakci, kdy se dvě molekuly vodíku navážou na sebe. A tady hned máme první rozdíl od “obyčejné vody, kde je navázána jedna molekula vodíku na molekulu kyslíku. Procesem elektrolýzy se tedy navážou dvě molekuly vodíku na sebe a vzniká plynný vodík H2, který má terapeutické účinky (studie je možné najít například na stránkách Institutu výzkumu molekulárního vodíku).

4. Proč jsou láhve Lazena dražší?

Na interentu najdete různé generátory vodíku, ale ne všechny mají stejné účinky a výsledný efekt. Levné varianty opravdu používají obyčejnou elektrolýzu, která nedokáže vyrobit tak vysokou koncentraci vodíku. Navíc my vybíráme pouze láhve, které v sobě mají polopropustnou membránu SPE/PEM. Ta právě z vody odděluje škodlivé látky a představuje zásadní rozdíl od levnějších variant.

Zahraniční studie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5806445/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5223313/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24769081

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5731988/